Členské příspěvky

ROČNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

  • přípravka: 3000,- Kč
  • elévové 4300,- Kč
  • mladší žáci 4500,- Kč
  • starší žáci 4800,- Kč
  • dorost A 6000,- Kč
  • dorost B 5000,- Kč
  • junioři A 6000,- Kč
  • junioři B 5000,-Kč
  • muži A 6000,- Kč
  • muži B 2000,- Kč

1. pololetí (polovina roční částky) je splatné do 15.9.

2. pololetí (polovina roční částky) bude řešeno po skončení nouzového stav

Brankáři od starších žáků výše mají slevu 1000,- Kč z ročního členského příspěvku.

Platby jsou generovány prostřednictvím KIS, variabilní symbol je unikátní pro každou platbu a také generován v KIS, kde jsou k nahlédnutí i Vaše platby.