Členské příspěvky

ROČNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

  • Přípravka 4800,-
  • Elévové 5600,-
  • Mladší žáci 6000,-
  • Starší žáci "A" (tréninková skupina) - 6500,-
  • Starší žáci "B" (tréninková skupina) - 6000,-
  • OPEN - 5500,-
  • PRO - 7800,-
  • ELITE 7800,-
  • Muži "B" - 3000,-

Členské příspěvky jsou splatné ve dvou splátkách, první do 15.10, druhá pak do 31.1.

Brankáři od starších žáků výše mají slevu 1000,- Kč z ročního členského příspěvku.

Platby jsou generovány prostřednictvím KIS, variabilní symbol je unikátní pro každou platbu a také generován v KIS, kde jsou k nahlédnutí i Vaše platby.