Členské příspěvky

ROČNÍ ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY

  • přípravka: 4000,- Kč
  • elévové 5300,- Kč
  • mladší žáci 5500,- Kč
  • starší žáci 5800,- Kč
  • OPEN 5500,-Kč
  • PRO 7000,-Kč
  • ELITE 7000,-Kč
  • muži B 2500,- Kč

Členské příspěvky jsou splatné ve dvou splátkách, první do 15.10, druhá pak do 31.1.

Brankáři od starších žáků výše mají slevu 1000,- Kč z ročního členského příspěvku.

Platby jsou generovány prostřednictvím KIS, variabilní symbol je unikátní pro každou platbu a také generován v KIS, kde jsou k nahlédnutí i Vaše platby.