Vize

Vize našeho oddílu:

  • podpora dětského nadšení a fantazie, rozvoj jejich talentu
  • vytváření sociálních vazeb s přechodem k týmovému myšlení a komunikaci
  • prohloubení nadstandardní úrovně spolupráce s rodiči
  • primární cíl není vychovat TOP mladšího čí staršího žáka, ale člověka, který je zapálený pro sport a je nedílnou součástí po celý jeho život