Klub
13. 5. 2021

FbC HK má zastoupení ve VV HK a PA regionu!

​Královéhradecký a Pardubický region má za sebou Valnou hromadu.

V úterý se za zpřísněných hygienických podmínek konala v prostorách Univerzity Hradec Králové každoroční Valná hromada ČF HKaPA. Zástupci oddílů, vedení našeho regionu a zástupci Českého florbalu měli na programu nejdříve diskusi o předpisech soutěží.

Na Valné hromadě pak následovaly zprávy jednotlivých komisí (Komise ženského florbalu, mládeže a metodiky, rozhodčích, Ligové komise i disciplinární). Jelikož se jednalo o volební Valnou hromadu, součástí bylo i poděkování dosavadnímu hejtmanovi Davidu Kytlerovi a dlouholetému předsedovi Ligové komise Jaroslavu Marksovi, kteří se rozhodli již nekandidovat a které minimálně na nadcházející dvouleté období nahradí nováčci Petr Drahoňovský a Tomáš Pokorný.
Složení Výkonného výboru Královéhradeckého a Pardubického kraje:
Hejtmani:
Renáta Typlová (hejtmanka Pardubického kraje)
Petr Drahoňovský (hejtman Královéhradeckého kraje)
Členové VV:
Jakub Vlček (předseda Komise rozhodčích)
Aleš Dejdar (předseda Komise ženského florbalu)
Tomáš Vidlák (předseda Komise mládeže a metodiky)
Tomáš Pokorný (předseda Ligové komise)
Předsedou Disciplinární komise, která funguje samostatně mimo Výkonný výbor, zůstává Vladimír Hrdina.
Všem členům děkujeme za jejich dosavadní přínosnou práci a přejeme novému Výkonnému výboru hodně štěstí a sil v nadcházejících florbalových sezónách.


zdroj: Florbalový region Královéhradeckého a Pardubického kraje (https://www.facebook.com/CF.HKaPA/)

Další­ články